Glafsfjordens Maskin & Svets har högsta kvalitet & leveranssäkerhet.


Fråga oss - det kan löna sig direkt!


 
 Ny skopa
SWS Tungbärgare
 

Företaget

Material:

Vi arbetar i rostfritt stål, aluminium och svart plåt m.m. men specialiteten är rostfritt stål.

Geografiskt område:

Europa

Typ av arbete:

Vi tillverkar, bearbetar, monterar, demonterar, servar och utför underhållsarbeten. Vi utför även lego arbeten i korta eller långa serier. För det mesta har vi även smarta kvalitetslösningar på kundernas problem. Fråga oss - det kan löna sig direkt. I våra maskin -, svets- och plåtverkstäder, sker bearbetningsmoment såsom: svarvning, bockning, svetsning, fräsning.

Vi ordnar dessutom alla kompletterande moment som blästring och målning. GMS utför komplexa och kvalificerade arbeten likaväl som enkla. Vi tar antingen hand om hela produktionsskalan, från råmateriel till färdig produkt, eller bara utföra vissa detaljer.

GMS har högsta kvalitet och leveranssäkerhet.

Miljö

GMS har utbildats i miljöarbete enligt Svensk Miljöbas. Vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete i vår arbetsmiljö såväl som i den globala miljön vi verkar i.

Vår miljöpolicy:

GMS ska:

Följa och leva upp till gällande miljölagstiftning och tillämpliga krav för vår verksamhet

Begränsa och om möjligt minska våra utsläpp, transporter, energiförbrukning och vår resursanvändning

Integrera ett ständigt pågående förbättringsarbete inom vår miljö i den dagliga verksamheten.

Använda miljögodkända produkter där alternativ finns

Sortera avfall från vår verksamhet

Skapa en verksamhet där alla anställda stimuleras och utbildas för att ständigt förbättra såväl inre som yttre miljö för både människor och natur